Återvinner Skrotbilar, Järnskrot, Metaller och Kabelskrot!

Close Icon
   
Contact Info     Ring 0511 23020

Kort om Skrothandlarn Götene AB   arrow

Skrothandlarn Götene AB startades i Maj 2015 av Frans Käll och Fredric Svanström.

Ägarna har tillsammans över 30 års erfarenhet från återvinningsindustrin.

Affärsidén är enkel, att på ett lokalt plan skapa en effektiv och lönsam återvinning
åt våra kunder, att genom en minimerad organisation, med maximerad logistik låta
miljön stå i fokus utan att tumma på vare sig kvalité eller ekonomi, snarare tvärtom.
Med engagerade medarbetare och korta beslutsvägar ÄR vi en partner att räkna med,
nu och i framtiden.

Skrothandlarn förfogar över 7000 m2 industrimark i Hangelösa, geografiskt sett i
centrum mellan Götene, Skara och Lidköping, vilket blir vårt naturligt effektiva upptagningsområde.

Skrothandlarn har under året investerat i maskinell utrustning för att kunna
åstadkomma den effektivitet och ekonomi vi eftersträvar, bl.a i en 38 ton tung
skrotsax med 900 tons klippkraft, för att kunna producera färdig smältverksråvara
samt maximera transportvikterna. Tillsammans med ett lastbilsekipage anpassat
för de från 1 juni nya reglerna om 64 tons totalvikt, har vi nu rationaliserat bort
var 4:e lastbilstransport.

Skrothandlarn har också byggt upp en anläggning för återvinning av kopparkabel,
en maskin för att separera bildäck från fälg är under konstruktion, en lastbilsvåg
samt kontor/kundmottagning är under uppförande. Allt för att kunna växa och
ligga i framkant av utvecklingen.

Återvinning är en framtidsbransch, vi sliter och slänger mer och mer, miljökraven
på återvinningen ökar ständigt. Skrothandlarns långsiktiga mål är att utvecklas
till en komplett partner inom återvinning, att kunna leverera helhetslösningar
till allt från mormors flyttstäd, till Storkoncernens totala miljöengagemang.

Från oss, med övertygelsen om ett framtida mycket gott samarbete:
Frans Käll
Fredric Svanström