Återvinner Skrotbilar, Järnskrot, Metaller och Kabelskrot!

Close Icon
   
Contact Info     Ring 0511 23020

Tag Archives: bildemontering

Bildemontering Skara o Götene

Har du problem med att bli av med din gamla bil? Skrothandlarn Götene AB kan hjälpa dig och du kan dessutom tjäna lite pengar på den. Du får 500kr för en komplett bil som du levererar till Skrothandlarn. Ring nu 0511 230 20 eller 072 716 2055! Hela bilen demonteras och återvinns enligt gällande regler. […]

Take a Tour 

Vanliga Skrotfrågor

Här kan du läsa de mest vanliga frågorna i samband med återvinning av skrot och bildemontering. F. Hur betalar ni? S. Betalning sker endast till bankkonto eller bankgiro. F. Kan ni hämta skrot? S. Ja, vi hämtar med kranbil eller så tillhandahåller vi container. F. Hur stora containers har ni? S. Vi har containerstorlekar från […]

Take a Tour