Återvinner Skrotbilar, Järnskrot, Metaller och Kabelskrot!

Close Icon
   
Contact Info     Ring 0511 23020

Tag Archives: vanliga skrotfrågor

Vanliga Skrotfrågor

Här kan du läsa de mest vanliga frågorna i samband med återvinning av skrot och bildemontering. F. Hur betalar ni? S. Betalning sker endast till bankkonto eller bankgiro. F. Kan ni hämta skrot? S. Ja, vi hämtar med kranbil eller så tillhandahåller vi container. F. Hur stora containers har ni? S. Vi har containerstorlekar från […]

Take a Tour