Våra tjänster

Ju mer skrot som kommer in i återvinningssystemet, desto mindre jungfruliga råvaror behöver vi ta fram. Vi köper skrot och metaller i alla former av såväl privatpersoner som företag. Du kan leverera till vår mottagning i Hangelösa, eller så hämtar vi åt dig.

Järnskrot

Till oss kan du leverera all typ av järnskrot. Rent, grovt skrot i rätt storlek som går direkt till smältverk, men också skrot innehållande andra material, såsom plast, glas, tyg, trä och även andra metaller.

Metaller

Till metaller räknas ädlare material Exempel på metaller är aluminium, koppar, mässing, rostfritt stål. Utöver rena material räknas även kabelskrot, elskrot, elmotorer, aluminium-kopparkyl, katalysatorer med mera. I stort sett allt som innehåller metaller kan återvinnas. Priset på metaller styrs av kvalité, marknadspris och valutakurser.

Bildemontering

Vi köper in bilar som sedan skrotas. Bilarna saneras från allt som är miljöfarligt och sorteras sedan som fraggskrot. Vi säljer inga bildelar och betalar därför ett fast pris för din bil, oavsett modell.

Containerservice

För dig som vill ha en container utställd och lasta i så ställer vi ut kärl från 1-38 m3. Antingen tillfälligt, eller en/flera stationerade containers som vi skiftar efter avrop.

Service med kranbil

Vid hämtar tunga material på plats hos dig med hjälp av vår kranbil. Vår kran med gripklo lyfter c:a 1500 kg. Självklart hjälper vi också till med bortforsling av ditt material.

Återvinning och skrothantering

Järnåtervinning

Till oss kan du leverera allt som är gjort i järn och stål, rent eller blandat med andra material, ex.vis trä och plast. Det får dock inte innehålla något farligt avfall såsom oljor, gaser m.m. Vi sorterar och förädlar till rätt kvalité.Prisförändringar på järnskrot bestäms av JBF, som är svenska stålverks inköpsorganisation, och justeras vanligtvis varje månadsskifte.

Metallåtervinning

Till metaller räknas ädlare material Exempel på metaller är aluminium, koppar, mässing, rostfritt stål. Utöver rena material räknas även kabelskrot, elskrot, elmotorer, aluminium-kopparkyl, katalysatorer med mera. I stort sett allt som innehåller metaller kan återvinnas. Priset på metaller styrs av kvalité, marknadspris och valutakurser.

Bildemontering

Vi köper in bilar som sedan skrotas. Bilarna saneras från allt som är miljöfarligt och sorteras sedan som fraggskrot. Vi säljer inga bildelar och betalar därför ett fast pris för din bil, oavsett modell.

Servicetjänster

Containerservice

För dig som vill ha en container utställd och lasta i så ställer vi ut kärl från 1-38 m3. Antingen tillfälligt, eller en/flera stationerade containers som vi skiftar efter avrop.

Hyra kranbil

Vid hämtar tunga material på plats hos dig med hjälp av vår kranbil. Vår kran med gripklo lyfter c:a 1500 kg. Självklart hjälper vi också till med bortforsling av ditt material.

Mer information

Priset på järnskrot styrs i Sverige av JBF (Järnbruksförnödenheter) och justeras vanligtvis 1 eller 2 gånger/månad. Hör av dig för aktuell prissättning