Om oss

Skrothandlarn Götene AB startades i Maj 2015 av Frans Käll och Fredric Svanström. Grundarna har tillsammans över 30 års erfarenhet från återvinningsindustrin.

En hållbar vision

Återvinning är en framtidsbransch, vi sliter och slänger mer och mer, miljökraven på återvinningen ökar ständigt. Skrothandlarns långsiktiga mål är att utvecklas till en komplett partner inom återvinning, att kunna leverera helhetslösningar till allt från mormors flyttstäd, till Storkoncernens totala miljöengagemang.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är enkel. På ett lokalt plan skapa en effektiv och lönsam återvinning åt våra kunder. Under årens gång har vi gjort stora investeringar för att möta kundernas behov av färdig råvara för smältverk. Investeringar i såväl personal som produktionsutrustning pågår ständigt.

Tillväxten har årligen legat runt 40-50% och fokus på utveckling inom hållbarhet och digitalisering säkerställer den fortsatta tillväxten i bolaget. 2019 övertog medgrundare och VD Frans Käll hela bolaget och är idag ensam ägare.